SEISMOCODE

PLATFORMĂ E-LEARNING DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVĂ A NOILOR REGLEMENTĂRI SEISMICE ROMÂNEŞTI ARMONIZATE CU STANDARDELE EUROPENE

Desfăşurat în perioada 2014-2017 în cadrul programului "Proiecte colaborative de cercetare aplicativă" al Unităţii Executive de Finanţare a Învăţământului Superior, UEFISCDI, proiectul SEISMOCODE a avut drept scop dezvoltarea unei platforme de e‑learning de formare continuă în domeniul noilor reglementări româneşti privind proiectarea seismică a construcţiilor din beton armat. Documentul central al acestor reglementări îl reprezintă codul P100-1/2013, materialul elaborat conţinând de asemenea referirile necesare la un număr de alte prescripţii relevante.

Reglementările naţionale de proiectare seismică a construcţiilor, cu aplicare obligatorie pe întreg teritoriul ţării, sunt de o importanţă deosebită pentru România, ţară seismică afectată periodic de cutremure distructive. Odată cu intrarea în vigoare a primului cod seismic armonizat cu standardele europene, P100‑1/2006, aceste reglementări au suferit schimbări majore, comparativ cu ediţiile precedente. Ulterior, codul P100-1/2013 a introdus noi prevederi, revizuite. Modificările au avut un impact semnificativ asupra întregii comunităţi profesionale de ingineri constructori din România, şi, în mod deosebit, asupra inginerilor proiectanţi, datorită necesităţii de a asimila din mers un volum considerabil de concepte, reguli şi metode noi.

În ultimii ani, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a depus eforturi pentru diseminarea noului cod, prin cursuri post-universitare şi prezentări, unele organizate cu sprijinul principalelor asociaţii profesionale, precum Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri din România, AICPS. Totuşi, aceste eforturi au avut un impact relativ limitat, datorită unor factori precum: reticenţa unei părţi a publicului-ţintă de a participa la cursuri ţinute în altă localitate decât cea de reşedinţă, numărul insuficient de instructori disponibili sau dificultatea de a organiza un sistem funcţional şi eficient de instruire a instructorilor (training of trainers).

Având în vedere că, după statistici recente, aproape 90% din populaţia cu studii superioare din România este în prezent utilizatoare de Internet, s-a considerat că o soluţie eficientă a problemelor de mai sus o poate reprezenta elaborarea unei platforme de e-learning. Astfel a apărut ideea proiectului SEISMOCODE.

Focalizată în momentul de faţă asupra proiectării seismice a structurilor din beton armat, platforma software SEISMOCODE furnizează o colecţie de resurse de instruire interactive, cu scopul de a facilita utilizarea informată şi competentă a capitolelor relevante ale noilor reglementări. Fiind accesibilă de oriunde, platforma poate oferi tuturor profesioniştilor acces egal la resurse formative de înaltă calitate, independent de disponibilitatea infrastructurii de formare tradiţională în regiunea lor sau de capacitatea lor de a participa fizic la cursuri.

Proiectul SEISMOCODE a fost derulat în cadrul unui consorţiu condus de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi în care parteneri au fost Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” şi Institutul pentru Tehnică de Calcul, ITC S.A.


Skip available courses

Available courses

Self enrolment

Etape principale ale proiectării seismice a structurilor de beton

Etape principale ale proiectării seismice a structurilor de beton

 Etape principale ale proiectării seismice a structurilor d...
Course
Self enrolment

Cerinţe de performanţă pentru structura unei clădiri solicitate seismic

Cerinţe de performanţă pentru structura unei clădiri solicitate seismic

Course
Self enrolment

Alegerea sistemului structural şi stabilirea configuraţiei structurale

Alegerea sistemului structural şi stabilirea configuraţiei structurale

Course
Self enrolment

Stabilirea unui mecanism de disipare de energie şi a nivelului de ductilitate

Stabilirea unui mecanism de disipare de energie şi a nivelului de ductilitate

Course
Self enrolment

Determinarea încărcărilor neseismice şi a maselor

Determinarea încărcărilor neseismice şi a maselor

Course
Self enrolment

Determinarea încărcărilor seismice de calcul

Determinarea încărcărilor seismice de calcul

Course
Self enrolment

Predimensionarea elementelor structurale

Predimensionarea elementelor structurale

Course
Self enrolment

Modelarea structurii şi analiză structurală

Modelarea structurii şi analiză structurală

Course
Self enrolment

Dimensionarea şi verificarea elementelor şi structurii în ansamblu

Dimensionarea şi verificarea elementelor şi structurii în ansamblu

Course
Self enrolment

Proiectarea structurilor in cadre de beton armat

Proiectarea structurilor in cadre de beton armat

Pentru evitarea cedărilor de tip fragil şi obţinerea unui meca...
Course
Self enrolment

Proiectarea structurilor cu pereţi

Proiectarea structurilor cu pereţi

Course
Self enrolment

Calculul şi alcătuirea planşeelor ca diafragme orizontale

Calculul şi alcătuirea planşeelor ca diafragme orizontale

Course
Self enrolment

Dimensionarea infrastructurilor

Dimensionarea infrastructurilor

Course
Self enrolment

Analiza neliniară statică

Analiza neliniară statică

Course
Self enrolment

Analiza neliniară dinamică

Analiza neliniară dinamică

Course
Self enrolment

Resurse multimedia pentru cursul Etapele proiectarii seismice

Resurse multimedia pentru cursul Etapele proiectarii seismice

Course
Self enrolment

Resurse multimedia pentru cursul "Determinarea încărcărilor seismice de calcul"

Resurse multimedia pentru cursul "Determinarea încărcărilor seismice de calcul"

http://seismocode.elearning.itc.ro/course/view.php?id=9#section-0
Course
Self enrolment

Probleme ale proiectarii seismice - V.Popa

Probleme ale proiectarii seismice - V.Popa

Course